Naszym celem jest wdrażanie innowacyjnych metod zarządzania wśród wspólnot mieszkaniowych. Poprzez nowe spojrzenie na  potrzeby związane z administrowaniem, pragniemy tworzyć nową jakość zarządzania.





Zobacz, jakie są możliwości współpracy z Centrum Wspierania Wspólnot Mieszkaniowych.